Historie

www.vinaria.czBarokní sklepení Historie
 

Historie

Vinné sklepy patřící firmě VINARIA byly vystavěny mnichy ze zábrdovického kláštera koncem 17. století, kdy klášter řešil nelehkou situaci s uskladňováním vína a vinných desátků ze svých vinic z jižní Moravy a okolí Brna. Výstavbu sklepů spolu se sýpkou započali premonstráti pravděpodobně začátkem 80. let 17. století na návrší naproti klášteru nad řekou Svitavou. V úrovni ulice pak byl umístěn portál se vstupem do rozměrných zděných sklepů v hloubce 11 metrů.

pudorys_smallSklepy byly v průběhu historie intenzivně využívány a vystřídala se zde řada majitelů. V roce 1942 je vyvlastnila Velkoněmecká říše. Později na původním místě sýpky a vážního domku zůstaly pouze barokní vinné sklepy.

Od roku 1950 do roku 1989 objekt vlastnil stát a sklepy postupně využívaly různé vinařské závody. Po roce 1992 výroba zanikla a sklepy se poprvé v celé své historii ocitly bez využití.